Warmte-isolatie

Wat is warmte-isolatie?

Warmte-isolatie is isolatie dat er voor zorgt dat uw huis isoleert is voor het warmhouden en koudhouden van uw huis. Dit houdt in dat de warmte-stromen moeilijker naar buiten en naar binnen gaan zodat jezelf meer regie hebt over de temperatuur in uw huis.

Redenen voor warmte-isolatie

De belangrijkste redenen voor het isoleren van je huis is comfortverhoging en energiebesparing. Het binnenoppervlak van een geïsoleerde woning voelt warmer aan dan dat van een ongeïsoleerde woning. Als waterdamp op een geisoleerd vlak condenseert, blijft dat langer warm en remt zo verdere condensering.

Warmtetransport

Daarnaast kan warmtetransport ontstaan door verdamping en condensatie. Hierbij wordt plaatselijk warmte onttrokken door verdamping, op een andere plaats kan die warmte bij het condenseren weer vrijkomen. Tevens is bij gebouwen ventilatie een factor.

Muren en isolatiematerialen

In vaste stoffen zoals in muren en isolatiematerialen vindt uitsluitend warmtetransport plaats ten gevolge van geleiding. Bij convectie vindt het warmtetransport plaats door middel van een stromend medium (bijvoorbeeld opstijgende warme lucht boven een radiator).